Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Vánoce jsou za námi, jaro (Velikonoce) daleko před námi. Co s tím dělat? My nemusíme dělat nic, nechme působit Toho, kdo se „nám, nám narodil.“ Na slavnost Zjevení, Epifanie 6. ledna se nám představil Král. Vládne trpělivostí, milosrdenstvím, odpuštěním…, jeho vládním programem je láska… pro toho, kdo o tyto poklady stojí. 

Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo (prorok Izaiáš 42, 3)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha