Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Vzadu v kostele na nástěnce je nový rozpis úklidu kostela na toto pololetí. Úklid probíhá vždy v úterý po večerní mši svaté (tj. od 18.30) a je rozdělen do tří skupin: senioři (1. úterý v měsíci), celá farnost (3. úterý v měsíci) a konvent – bratři OSB (ostatní dny). Na celou farnost připadá vždy 3. úterý v měsíci po večerní mši sv. První úklid je 17. ledna. Je třeba zajistit především údržbu podlah a vstupních prostor. Náš kostel je místem našeho společného farního života, proto je třeba zajistit jeho údržbu společnými silami. Děkujeme všem, kdo se zapojí.