Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Pavla Miki a druhů, mučedníků.

Úterý: v 19.00 v se koná v prelatuře kláštera koncert z cyklu Břevnovská nocturna, Tereziánským sálem budou znít slavné operní árie.

Pátek: svátek sv. Scholastiky, sestry sv. Benedikta.

Sobota: památka Panny Marie Lurdské. Světový den nemocných. Při této příležitosti je možné přistoupit ke svátosti nemocných při mši svaté, a sice 11. 2. v 18.00 a 12. 2. v 7.30. Svátost nemocných je duchovní posila a útěcha v nemoci. Tuto svátost mohou přijmout pokřtění praktikující věřící: senioři, které tíží stáří, všichni nemocní a ti, které čeká vážný lékařský zákrok. Před přijetím svátosti je vhodné přistoupit ke svátosti smíření, protože posilu v utrpení má završit přijetí Eucharistie, svaté přijímání.

Neděle: mše sv. v 9.00 zaměřena na děti.

Výsledky Tříkrálové sbírky: zde u sv. Markéty jsme vybrali 47.593Kč. Z této částky můžeme žádat až o 30.000Kč, přičemž částka bude zatím rozdělena mezi Adopci na dálku v naší farnosti a kongregaci Misionářek lásky. Všem dárcům děkujeme stejně tak všem, kdo jste TS organizovali a při sbírce pomáhali.