Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: památka sv. Petra Damiani, biskupa a učitele církve. Po mši sv. je společný úklid kostela. Ve 20.00 modlitba Taizé, připravili studenti VŠ (po setkání v Lotyšské Rize).

Středa: svátek Stolce svatého Petra.

Čtvrtek: památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka.

Sobota: Farní ples.

Neděle: mše sv. v 9.00 s katechezí pro děti, po mši sv. se koná příprava popela z ratolestí loňské Květné neděle a obvyklé setkání při kávě a čaji, to vše před Vojtěškou. Přinesme ratolesti z minulé Květné neděle a něco k drobnému občerstvení. Odpoledne proběhne masopustní program pro děti v prelatuře kláštera. Podrobnosti u vchodu do kostela.

Středa 1. března 2017: Popeleční středa, mše sv. v 7.00, 16.00 (výuka náboženství) a 18.00.

Neděle 5. března 2017: v 15.00 na faře se koná setkání seniorů. O 1. neděli postní se zastavíme nad smyslem doby postní, cyklem biblických čtení, tradicemi atp.

V aktuálním čísle Katolického týdeníku najdeme v příloze Pražská arcidiecéze rozsáhlý článek o našem farníkovi prof. Juraji Straussovi. Stalo se tak u příležitosti jeho 100. narozenin, které oslavil 18. ledna t.r. Prof. Strauss je významnou osobností ve světě vědy a dějin našeho státu, ale také přináší jedinečné svědectví své vlastní konverze, prohloubení víry a duchovního života.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti