Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: památka sv. Petra Damiani, biskupa a učitele církve. Po mši sv. je společný úklid kostela. Ve 20.00 modlitba Taizé, připravili studenti VŠ (po setkání v Lotyšské Rize).

Středa: svátek Stolce svatého Petra.

Čtvrtek: památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka. 

Sobota: Farní ples.

Neděle: mše sv. v 9.00 s katechezí pro děti, po mši sv. se koná příprava popela z ratolestí loňské Květné neděle a obvyklé setkání při kávě a čaji, to vše před Vojtěškou. Přinesme ratolesti z minulé Květné neděle a něco k drobnému občerstvení. Odpoledne proběhne masopustní program pro děti v prelatuře kláštera. Podrobnosti u vchodu do kostela.

Středa 1. března 2017: Popeleční středa, mše sv. v 7.00, 16.00 (výuka náboženství) a 18.00.

Neděle 5. března 2017: v 15.00 na faře se koná setkání seniorů. O 1. neděli postní se zastavíme nad smyslem doby postní, cyklem biblických čtení, tradicemi atp.

V aktuálním čísle Katolického týdeníku najdeme v příloze Pražská arcidiecéze rozsáhlý článek o našem farníkovi prof. Juraji Straussovi. Stalo se tak u příležitosti jeho 100. narozenin, které oslavil 18. ledna t.r. Prof. Strauss je významnou osobností ve světě vědy a dějin našeho státu, ale také přináší jedinečné svědectví své vlastní konverze, prohloubení víry a duchovního života.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha