Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

„Na Hromnice o hodinu více“, praví česká pranostika. Ano, v tento čas přibývá světla. Jako nám v Adventu duchovního světla přibývalo, tak nyní, ať nám ho s přibývajícími dny neubývá.

Pán je světlo národů. (Srov. Lk 2, 32)