Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V pondělí 13. března 2017 si připomeneme 40. výročí úmrtí jednoho z nejvýznamnějších filosofů 20. století prof. Jana Patočky. Mše svatá začíná v 18.00 v bazilice sv. Markéty.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha