Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Po celou dobu postní se konají pobožnosti křížové cesty vždy v neděli a v pátek v 17.15.

Protože v době postní máme věnovat více času modlitbě, zveme na Postní páteční adorace, každý pátek od 20.00 do 21.00, tématem letošních rozjímání je Boží slovo následující neděle formou Lectio divina, tento způsob četby Písma je vlastní naší benediktinské tradici. 

Vzadu jsou k dispozici papírové postní kasičky. V době postní máme věnovat více času také almužně a postu. I letos můžeme věnovat ušetřené peníze na charitativní a jiné účely. 

Pondělí: 13. března 2017 si připomeneme 40. výročí úmrtí prof. Jana Patočky, jednoho z nejvýznamnějších filozofů 20. století a jednoho z prvních mluvčí Charty 77. Tímto datem ale také vzpomeneme tatínka jedné z nás, paní Františky Sokolové. Prof. Patočka je pohřbený na našem hřbitově a jeho pohřeb se stal významným aktem protikomunistického odporu. Za jeho život a dílo poděkujeme v den výročí, tedy zítra mší sv. v 18.00 u sv. Markéty. 

Neděle: mše svatá v 9.00 s katechezí pro děti.  

Neděle 26. března 2017, IV. neděle postní – radostná: mše svatá v 9.00 zaměřena na děti. 

V sobotu 11. března 2017 v ranních hodinách zemřel náš farník prof. Juraj Strauss. Pohřeb se bude konat zde u sv. Markéty pravděpodobně 21. března 2017 v 11.00. Jménem rodiny děkujeme za všechny modlitby a účast, kterými jste zvláště v posledních letech p. profesora Strausse doprovázeli. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha