Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Po celou dobu postní se konají pobožnosti křížové cesty vždy v neděli a v pátek v 17.15.

Protože v době postní máme věnovat více času modlitbě, zveme na Postní páteční adorace, každý pátek od 20.00 do 21.00, tématem letošních rozjímání je Boží slovo následující neděle formou Lectio divina, tento způsob četby Písma je vlastní naší benediktinské tradici.

Vzadu jsou k dispozici papírové postní kasičky. V době postní máme věnovat více času také almužně a postu. I letos můžeme věnovat ušetřené peníze na charitativní a jiné účely.

Pondělí: 13. března 2017 si připomeneme 40. výročí úmrtí prof. Jana Patočky, jednoho z nejvýznamnějších filozofů 20. století a jednoho z prvních mluvčí Charty 77. Tímto datem ale také vzpomeneme tatínka jedné z nás, paní Františky Sokolové. Prof. Patočka je pohřbený na našem hřbitově a jeho pohřeb se stal významným aktem protikomunistického odporu. Za jeho život a dílo poděkujeme v den výročí, tedy zítra mší sv. v 18.00 u sv. Markéty.

Neděle: mše svatá v 9.00 s katechezí pro děti.  

Neděle 26. března 2017, IV. neděle postní – radostná: mše svatá v 9.00 zaměřena na děti.

V sobotu 11. března 2017 v ranních hodinách zemřel náš farník prof. Juraj Strauss. Pohřeb se bude konat zde u sv. Markéty pravděpodobně 21. března 2017 v 11.00. Jménem rodiny děkujeme za všechny modlitby a účast, kterými jste zvláště v posledních letech p. profesora Strausse doprovázeli.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti