Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

III. neděle postní (19. 3. 2017) 

Po celou dobu postní se konají pobožnosti křížové cesty vždy v neděli a v pátek v 17.15.

Postní páteční adorace, každý pátek od 20.00 do 21.00, tématem letošních rozjímání je Boží slovo následující neděle formou Lectio divina. 

Pondělí: slavnost sv. Josefa.

Úterý: svátek Zesnutí sv. Benedikta. V tento den v 11.00 se koná pohřeb zemřelého prof. Juraja Strausse. Jménem rodiny děkujeme za všechny modlitby a účast, kterými jste zvláště v posledních letech p. profesora Strausse doprovázeli. 

Sobota: slavnost Zvěstování Páně, při večerní mše svaté proběhne další z příprav katechumenů naší farnosti na přijetí iniciačních svátostí.   

Neděle: IV. neděle postní – radostná: mše svatá v 9.00 zaměřena na děti. 

Příští víkend se koná Bazar dětského oblečení, sportovních potřeb a hraček ve Vojtěšce. Příjem darovaných věcí: pátek 17.00−18.00. Prodej v sobotu: 9.00−11.00 a v neděli: 8.30−10.30. Výtěžek bude věnován na postupnou opravu farních prostor během letošního roku. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha