Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

 

Po celou dobu postní se konají pobožnosti křížové cesty vždy v neděli a v pátek v 17.15.

Postní páteční adorace, každý pátek od 20.00 do 21.00, tématem letošních rozjímání je Boží slovo následující neděle formou Lectio divina.

Využijme dní do Květné neděle, následujících dvou týdnů ke svátosti smíření…