Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Začít znovu…, to bychom si možná přáli, nemusí zůstat jen u přání. Doba postní je časem nových začátků. Dokonce tento začátek za nás Někdo jiný podstoupil, my ho jen můžeme následovat. Sice nejprve na poušť (I. neděle), ale také na horu (II. neděle) a do údolí ke studni (III. neděle)… 

Já jsem vás poslal sklízet, na čem jste nepracovali, Jiní pracovali, a vy sklízíte plody jejich práce (Matouš 4, 38) 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha