Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli 5. 3. 2017 se na faře baziliky sv.Markéty od 15 hodin opět sejdou senioři. Tématem setkání bude „Postní zastavení“  s P.Václavem Jiřím Snětinou OSB.

Všichni jsou srdečně zváni!