Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Minulý týden se konal farní Bazar oblečení, školních potřeb a hraček. Vybrali jsme 6 200Kč, které budou použity pro nutné opravy farních prostor. Dále jsme z farního Bazaru podpořili: Český červený kříž, azylový dům ADCH pro matky s dětmi a další organizace. Děkujeme všem dárcům a především těm, kdo se zapojili do organizace. 

Využijme dní do Květné neděle k prožití svátosti smíření, Od Zeleného čtvrtka do Slavnosti Zmrtvýchvstání včetně nezpovídáme…

Na internetu i vzadu je k dispozici pořad bohoslužeb u sv. Markéty o Velikonocích, nedochází ke změnám, jen připomínáme Velkopáteční obřady opět v 15.00.

Květná neděle: mše svaté v 7.30 a 9.00 s žehnáním ratolestí, které si každý přinese vlastní.

Neděle 23. dubna 2017: Misijní neděle 11. ročník akce „Na světě nejsme sami,“ letos podpoříme stavbu střední školy v oblasti Kashitu v Zambii. Prosíme o pomoc při přípravě občerstvení – agapé, je třeba napéci koláče, buchty apod. ke kávě a čaji. Pečivo můžete nosit do sakristie. Děkujeme.  

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha