Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: slavnost sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, zakladatele kláštera.

Úterý: svátek sv. Marka, evangelisty v 19.00 v Tereziánském sále se koná Velikonoční koncert z cyklu Břevnovská nocturna.

Sobota: svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.

Sobota 6. května 2017: v 16.00 první přijetí svátosti smíření dětí naší farnosti. V 17.20 rozjímavá modlitba růžence v rámci 100. výročí fatimského zjevení. 

Neděle 7. května 2017: mše sv. v 9.00 s 1. svatým přijímáním dětí naší farnosti.

Přinášejme do sakristie také postní kasičky do konce měsíce dubna.