Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: slavnost sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, zakladatele kláštera. 

Úterý: svátek sv. Marka, evangelisty v 19.00 v Tereziánském sále se koná Velikonoční koncert z cyklu Břevnovská nocturna.

Sobota: svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy. 

Sobota 6. května 2017: v 16.00 první přijetí svátosti smíření dětí naší farnosti. V 17.20 rozjímavá modlitba růžence v rámci 100. výročí fatimského zjevení. 

Neděle 7. května 2017: mše sv. v 9.00 s 1. svatým přijímáním dětí naší farnosti. 

Přinášejme do sakristie také postní kasičky do konce měsíce dubna.   

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha