Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: slavnost sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, zakladatele kláštera.

Úterý: svátek sv. Marka, evangelisty v 19.00 v Tereziánském sále se koná Velikonoční koncert z cyklu Břevnovská nocturna.

Sobota: svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.

Sobota 6. května 2017: v 16.00 první přijetí svátosti smíření dětí naší farnosti. V 17.20 rozjímavá modlitba růžence v rámci 100. výročí fatimského zjevení. 

Neděle 7. května 2017: mše sv. v 9.00 s 1. svatým přijímáním dětí naší farnosti.

Přinášejme do sakristie také postní kasičky do konce měsíce dubna.   

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti