Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Josefa, dělníka.

Úterý: památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve.

Středa: svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů. Večerní mše sv. za + P. Františka Jedličku. 

Pátek: 1. v měsíci, 16.00 eucharistická adorace, v 17.45 požehnání a mše svatá. 

 Sobota: památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka. V 16.00 první přijetí svátosti smíření dětí naší farnosti. V 17.20 rozjímavá modlitba růžence v rámci 100. výročí fatimského zjevení. 

Neděle: IV. neděle velikonoční – Neděle Dobrého Pastýře, Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu. Mše sv. v 9.00 s 1. svatým přijímáním dětí naší farnosti. 

 Sobota 13. května 2017: farní pouť do kostela sv. Kateřiny v Chotči. Mše svatá bude na místě ve 13.30. Je připraveno 7 poutních tras různé náročnosti, aby si vybral úplně každý. Bližší informace na našich informačních místech, informace o následném agapé po mši svaté budou ještě doplněny.   

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha