Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Josefa, dělníka.

Úterý: památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve.

Středa: svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů. Večerní mše sv. za + P. Františka Jedličku.

Pátek: 1. v měsíci, 16.00 eucharistická adorace, v 17.45 požehnání a mše svatá.

 Sobota: památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka. V 16.00 první přijetí svátosti smíření dětí naší farnosti. V 17.20 rozjímavá modlitba růžence v rámci 100. výročí fatimského zjevení. 

Neděle: IV. neděle velikonoční – Neděle Dobrého Pastýře, Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu. Mše sv. v 9.00 s 1. svatým přijímáním dětí naší farnosti.

 Sobota 13. května 2017: farní pouť do kostela sv. Kateřiny v Chotči. Mše svatá bude na místě ve 13.30. Je připraveno 7 poutních tras různé náročnosti, aby si vybral úplně každý. Bližší informace na našich informačních místech, informace o následném agapé po mši svaté budou ještě doplněny.   

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti