Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Den Ježíšova vjezdu do města Jeruzaléma, ne, aby triumfoval, ale aby se sklonil k člověku. Vládnout znamená sloužit druhým… Živé ratolesti, s nimiž dnes přicházíme do kostelů, znamenají radost, ale s vědomím, že Bůh přichází za nás dát svůj život. Nový život je vždy spojený s obětí… 

Vzal na sebe přirozenost služebníka. (list Filipanům 2, 7)