Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý Svatého týdne: při mši svaté v 18.00 udělování ojele katechumenů dvěma čekatelům křtu.

Zelený čtvrtek: ranní bohoslužba nebude, dopoledne se slaví jen v katedrálách Missa chrismatis – mše se svěcením olejů a s obnovou kněžských slibů. V naší katedrále začíná v 9.30. Otec arcibiskup Dominik zve věřící, aby přišli podpořit své kněze. Eucharistie na památku večeře Páně začíná u sv. Markéty v 18.00. Po obřadech bude bazilika otevřena k soukromé adoraci do 24.00.

Velký pátek: v bazilice je možnost soukromé adorace od 8.00 do 21.00, je třeba pokrýt jednotlivé adorační hodiny Velkého pátku a Bílé soboty, prosíme, abyste se zapisovali v sakristii do rozpisu. Díky státnímu svátku můžeme liturgicky zpřesnit čas konání Velkopátečních obřadů, ty budou začínat už v 15.00, biblický čas Ježíšovy smrti na kříži… V 19.00 jste zváni ke společnému bdění u Ježíšova hrobu – při Modlitbě se čtením Bílé soboty uslyšíme úryvek z evangelia o ukládání Ježíšova těla do hrobu a další texty, které vysvětlují smysl Bílé soboty.

Bílá sobota: v bazilice je možnost soukromé adorace od 8.00 do 15.00. Velikonoční vigilie s udělování iniciačních svátostí začíná ve 20.30.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: Mše svaté v 8.00 a 10.00. K velikonoční radosti patří i žehnání pokrmů, můžeme je klást přede mší svatou k bočnímu oltáři sv. Vojtěcha.

Pondělí velikonoční: mše svaté jako obvykle v neděli, mše svatá v 9.00 bude zaměřena na děti.

Neděle 23. dubna 2017: Misijní neděle 11. ročník akce „Na světě nejsme sami,“ letos podpoříme stavbu střední školy v oblasti Kashitu v Zambii. Prosíme o pomoc při přípravě občerstvení – agapé, je třeba napéci koláče, buchty apod. ke kávě a čaji. Pečivo můžete nosit do sakristie. Děkujeme.

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti