Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Bělohorské farní společenství a sestry benediktinky zvou na přednášku Oldřicha Seluckého,

autora knih Strážce ohně, Vojmírova cesta, Vzpoura v Assisi, Bitva na řece Pádu a také knihy – tématu našeho setkání:

Bratr Dominik

- dobrodružný příběh ze života rytířů z křížové výpravy proti albigenským.

Přednáška se koná v úterý 2. května 2017 v 19.30 hodin ve farní místnosti při kostele P.M.Vítězné na Bílé Hoře.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha