Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Letos 23. duben – slavnost sv. Vojtěcha – připadá na neděli velikonoční. Liturgicky mají všechny neděle velikonoční přednost. Proto sv. Vojtěcha musíme oslavit jindy. Ježíšovo velikonoční dílo spásy je to nejdůležitější v životě církve i každého jednotlivého člověka. II. neděle velikonoční (letos 23. duben) je tzv. Nedělí Oktávu velikonočního, tzn. že Zmrtvýchvstání Páně slavíme po osm dní. Velikonoce letos tedy končí 23. dubna 2017 a následující den, tj. 24. dubna 2017 začíná doba velikonoční. Proto slavnost sv. Vojtěcha překládáme na první možný následující den, tedy 24. dubna 2017. Vzpomeneme na našeho zakladatele s prosbou o přímluvu za Břevnov a celou naši zemi. Sv. Vojtěch před 1020 lety vydal svědectví víry až do krve. Mše svaté v 7.00 a v 18.00.  

Další zprávu k tomuto tématu najdete ZDE.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha