Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Letos 23. duben – slavnost sv. Vojtěcha – připadá na neděli velikonoční. Liturgicky mají všechny neděle velikonoční přednost. Proto sv. Vojtěcha musíme oslavit jindy. Ježíšovo velikonoční dílo spásy je to nejdůležitější v životě církve i každého jednotlivého člověka. II. neděle velikonoční (letos 23. duben) je tzv. Nedělí Oktávu velikonočního, tzn. že Zmrtvýchvstání Páně slavíme po osm dní. Velikonoce letos tedy končí 23. dubna 2017 a následující den, tj. 24. dubna 2017 začíná doba velikonoční. Proto slavnost sv. Vojtěcha překládáme na první možný následující den, tedy 24. dubna 2017. Vzpomeneme na našeho zakladatele s prosbou o přímluvu za Břevnov a celou naši zemi. Sv. Vojtěch před 1020 lety vydal svědectví víry až do krve. Mše svaté v 7.00 a v 18.00.  

Další zprávu k tomuto tématu najdete ZDE.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti