Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí velikonoční: mše svaté jako obvykle v neděli, mše svatá v 9.00 bude zaměřena na děti.

Oktáv velikonoční: úterý, středa atd. jsou nazvány také „velikonoční,“ Bohoslužby následujících dní, tj. oktávu velikonočního mají stejnou váhu jako velikonoční pondělí, je tedy vhodné se jich zúčastnit. Celý oktáv je zakončen II. nedělí velikonoční – nedělí Oktávu velikonočního – nedělí Božího Milosrdenství. Letos ji u nás prožijeme jako Misijní neděli, protože se v tento den koná 11. ročník akce „Na světě nejsme sami,“ tentokráte podpoříme stavbu střední školy v oblasti Kashitu v Zambii. Prosíme o pomoc při přípravě občerstvení – agapé, je třeba napéci koláče, buchty apod. ke kávě a čaji. Pečivo můžete nosit do sakristie. Děkujeme. 

Středa: v 19.30 koncert z cyklu Břevnovská hudební setkání, na programu magrigaly a písně v podání Martinů Voices.

Úterý 25. dubna 2017: v 19.00 v Tereziánském sále se koná Velikonoční koncert z cyklu Břevnovská nocturna.

Přinášejme do sakristie také postní kasičky do konce měsíce dubna.   

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha