Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

foto Jan Hrdý