Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Všichni jsou srdečně zváni k společnému putování do kostela sv. Kateřiny v obci Choteč. Poutní mše bude začínat ve 13:30 a bude jí sloužit P. Václav Snětina OSB.

Místo je to mimořádně poutavé, opravený kostel zasazený mistrně do krajiny (mimo centrum obce). Správce kostela P. Zdeněk Skalický (farnost Radotín) má radost z naší pouti a vítá nás. Prosme o dar příznivého počasí, abychom mohli po mši svaté spočinout jako obvykle v agapé. Před kostelem je vhodné místo k přípravě občerstvení z vlastních zásob na otevřeném ohni. Sezení (několik laviček) je k dispozici přímo v kostele (nemusíme nikam přecházet). Obec Choteč je malá, nemá žádné restaurační zařízení. Kdo pojede vlastním dopravním prostředkem je třeba auto zanechat na parkovišti poblíž autobusové zastávky Choteč.

Návrhy tras a další informace naleznete v přiloženém souboru (k dispozici po otevření článku): Pout_2017