Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Všichni jsou srdečně zváni k společnému putování do kostela sv. Kateřiny v obci Choteč. Poutní mše bude začínat ve 13:30 a bude jí sloužit P. Václav Snětina OSB.

Místo je to mimořádně poutavé, opravený kostel zasazený mistrně do krajiny (mimo centrum obce). Správce kostela P. Zdeněk Skalický (farnost Radotín) má radost z naší pouti a vítá nás. Prosme o dar příznivého počasí, abychom mohli po mši svaté spočinout jako obvykle v agapé. Před kostelem je vhodné místo k přípravě občerstvení z vlastních zásob na otevřeném ohni. Sezení (několik laviček) je k dispozici přímo v kostele (nemusíme nikam přecházet). Obec Choteč je malá, nemá žádné restaurační zařízení. Kdo pojede vlastním dopravním prostředkem je třeba auto zanechat na parkovišti poblíž autobusové zastávky Choteč.

Návrhy tras a další informace naleznete v přiloženém souboru (k dispozici po otevření článku): Pout_2017

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti