Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Letošní Misijní neděle „Na světě nejsme sami” se nad očekávání nepříznivého počasí vydařila. O neděli Božího milosrdenství 23. dubna 2017 jsme celodenním programem mysleli na pomoc školákům a studentům v Zambii. Prožili jsme realitu Boží existence a pomoci především v krásném počasí. Všechny meteorologické předpovědi hlásily déšť a chladno. Skutečnost byla jiná – viz fotografie v odkazu. Poděkování patří na prvním místě všem, kteří se za toto dílo modlili, zvláště seniorům upoutaným na lůžko v Domově seniorů Eliška. Sílu vyslyšené modlitby nám Bůh dal pocítit na vlastní kůži. Kdo nezažil, neuvěří. Ale blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili…  (srov. Jan 20, 29b). Poděkování patří všem, kdo akci připravili a věnovali se organizaci, dále všem dobrovolníkům… S pomocí vás všech smíme do Zambie zaslat 87 201Kč.

ZDE můžete otevřít webové stránky akce.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha