Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Všichni zdoláváme nějaké vrcholy, jsou jimi různé etapy života. Ježíšovo nanebevstoupení není zdoláním hory, ale návratem k Otci, k Bohu Otci. My se celým svým životem navracíme… k počátkům, k rodičům, k Bohu, lásce, radosti, naději, k sobě… Takový návrat znamená zdolat sebe sama a připustit zázrak, připustit, že ne vše máme ve svých rukou… Tak jako Nanebevstoupení lze chápat jen vírou.

Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa (Matouš 28, 20)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha