Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Všichni zdoláváme nějaké vrcholy, jsou jimi různé etapy života. Ježíšovo nanebevstoupení není zdoláním hory, ale návratem k Otci, k Bohu Otci. My se celým svým životem navracíme… k počátkům, k rodičům, k Bohu, lásce, radosti, naději, k sobě… Takový návrat znamená zdolat sebe sama a připustit zázrak, připustit, že ne vše máme ve svých rukou… Tak jako Nanebevstoupení lze chápat jen vírou.

Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa (Matouš 28, 20)

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti