Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

O této neděli prožijeme svátost biřmování v naší farnosti. „Confirmatio“ znamená utvrzení. Dar Ducha svatého znamená utvrzení ve víře, potvrzení Boží lásky k nám. Pro nás biřmované tato slavnost znamená připomenutí si vlastního stvrzení víry. Dar víry v nás Duch svatý stále znovu živí…

(Apoštolové) vložili tedy na ně ruce, a oni přijali Ducha svatého (Sk 8, 17)

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti