Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V sobotu 13. května 2017 jsme putovali do kostela sv. Kateřiny v Chotči. Předpověď počasí nevypadala příznivě, přesto jsme mohli prožít po mši svaté krásné, polojasné odpoledne před kostelem s úžasným výhledem na okolní louky a pastviny. Poděkování všem, kteří nás provázeli modlitbou, především našim farníkům – seniorům v Domově pro seniory Eliška – duchovně byli s námi, jako jsme i my byli s nimi. Poděkování místním správcům: duchovnímu P. Skalickému a materiálním správcům objektu manželům Ginzelovým. Ale v neposlední řadě s námi putoval, alespoň symbolicky ve svém srdci Mons. Petr Piťha, probošt kapituly u Všech svatých na Pražském hradě, která kostel sv. Kateřiny v Chotči zakládala, a který je u nás na Břevnově častým hostem. Jak jsme se dověděli později, původně měl v úmyslu se za námi do Chotče vydat, ale život tomu chtěl jinak. Dá-li Pán, příští rok kostel sv. Markéty ve Zvoli.