Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V sobotu 13. května 2017 jsme putovali do kostela sv. Kateřiny v Chotči. Předpověď počasí nevypadala příznivě, přesto jsme mohli prožít po mši svaté krásné, polojasné odpoledne před kostelem s úžasným výhledem na okolní louky a pastviny. Poděkování všem, kteří nás provázeli modlitbou, především našim farníkům – seniorům v Domově pro seniory Eliška – duchovně byli s námi, jako jsme i my byli s nimi. Poděkování místním správcům: duchovnímu P. Skalickému a materiálním správcům objektu manželům Ginzelovým. Ale v neposlední řadě s námi putoval, alespoň symbolicky ve svém srdci Mons. Petr Piťha, probošt kapituly u Všech svatých na Pražském hradě, která kostel sv. Kateřiny v Chotči zakládala, a který je u nás na Břevnově častým hostem. Jak jsme se dověděli později, původně měl v úmyslu se za námi do Chotče vydat, ale život tomu chtěl jinak. Dá-li Pán, příští rok kostel sv. Markéty ve Zvoli.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti