Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme Vás na koncert středověké a barokní hudby v kostele P. Marie Vítězné na Bílé Hoře v neděli 21. května v 16 hod.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha