Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme Vás na koncert středověké a barokní hudby v kostele P. Marie Vítězné na Bílé Hoře v neděli 21. května v 16 hod.