Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
2. a 4. července se uskuteční na Pražském hradě Oslavy svátku sv. Prokopa. Program se bude konat v kapitulním chrámě Všech svatých.

Program:

NEDĚLE DNE 2. ČERVENCE 2017

15,00 hodin: moleben (východní pobožnost) ke sv. Prokopovi
15,30 hodin: liturgie sv. Jana Zlatoústého
bohoslužbě předsedá Mons. Ladislav Hučko, biskup – apoštolský exarcha

ÚTERÝ DNE 4. ČERVENCE 2017

17,30 hodin: modlitba nešpor
18,00 hodin: slavnostní mše svatá
bohoslužbě předsedá P. Prokop Siostrzonek, převor benediktinského kláštera v Břevnově
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha