Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Co znamená slavnost Srdce Ježíšova? „Ježíšovo milosrdenství není pouhý sentiment; je to síla, která dává život a křísí člověka!” (papež František). Víme, co znamená dát své srdce člověku, Bůh dává nejen to, ale mnohem víc…

Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. (Mt 11, 28 – 29)