Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Letos jsme se znovu připojili k Noci kostelů, akci konané (nejen) v celé republice napříč konfesemi. Naši baziliku navštívilo 723 poutníků. To by nebylo možné bez ochotných rukou. Poděkování patří organizátorům, dobrovolníkům a všem, kteří se podíleli na programu. Během Noci došlo k několika zajímavým setkáním na různých úrovních mezilidské komunikace. Byla to opět velká zkušenost setkání lidí putujících a hledajících.