Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Po nějakém čase je třeba upravit uspořádání pravidelného úklidu kostela. Dosavadní formát 3 skupin je třeba převést na 2 skupiny (s ohledem na seniory naší farnosti). Od července 2017 se tedy budou střídat 2 skupiny: konventuální bratři a farnost jako celek. Rozpis je přístupný na těchto stránkách v nové podobě (v rubrice „Bohoslužby a ohlášky”). Společná péče o dům Boží je nedílnou součástí života farnosti. Děkujeme všem, kteří se i takto přihlásí ke svému kostelu!