Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Po nějakém čase je třeba upravit uspořádání pravidelného úklidu kostela. Dosavadní formát 3 skupin je třeba převést na 2 skupiny (s ohledem na seniory naší farnosti). Od července 2017 se tedy budou střídat 2 skupiny: konventuální bratři a farnost jako celek. Rozpis je přístupný na těchto stránkách v nové podobě (v rubrice „Bohoslužby a ohlášky”). Společná péče o dům Boží je nedílnou součástí života farnosti. Děkujeme všem, kteří se i takto přihlásí ke svému kostelu!

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha