Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Od zítřka přecházíme na prázdninový pořad bohoslužeb u sv. Markéty. Mše svaté Po, St, Pá pouze večerní mše svaté; Út, Čt, pouze ranní mše svaté.

Středa: památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka.

Čtvrtek: slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.

Sobota: v 17.20 rozjímavá modlitba růžence se zpěvem v bazilice. 

4. července 2017 na svátek sv. Prokopa už se stalo tradicí, že putujeme do kostela Všech svatých na Pražském hradě ke hrobu sv. Prokopa, našeho břevnovského patrona. V 17.30 modlitba nešpor, v 18.00 mše svatá. 

Nový školní rok začne v naší farnosti 13. září 2017 mší svatou v 16.00. Vzadu jsou již k dispozici přihlášky k výuce náboženství, k 1. sv. přijímání podávají přihlášky i ty děti, které již na náboženství chodí. Přihlášky je třeba odevzdat do 6. září 2017. 

Za necelé dva měsíce začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci. 

Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve. 

Obracíme se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili. 

Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz

 

 

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha