Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: svátek sv. Tomáše, apoštola.

Úterý: svátek sv. Prokopa, opata. V tento den putujeme do kostela Všech svatých na Pražském hradě ke hrobu sv. Prokopa, našeho břevnovského patrona. V 17.30 modlitba nešpor, v 18.00 mše svatá.

Středa: slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy.   

Pátek: 1. v měsíci, 16.00 výstav Nejsvětější svátosti k soukromé adoraci, 17.45 požehnání a mše svatá.

 

P. Václav opět navštíví tábory našich oddílů. Tábor dívčího oddílu Arachné 9. července a tábor skautů Jelenů o víkendu 15. a 16. července. Pokud by někdo z rodičů chtěl něco doručit dětem, ať to, prosíme, zanechá označené v sakristii.

 

Za necelé dva měsíce začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci.

Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve.

Obracíme se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili.

Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti