Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: svátek sv. Tomáše, apoštola.

Úterý: svátek sv. Prokopa, opata. V tento den putujeme do kostela Všech svatých na Pražském hradě ke hrobu sv. Prokopa, našeho břevnovského patrona. V 17.30 modlitba nešpor, v 18.00 mše svatá.

Středa: slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy. 

Pátek: 1. v měsíci, 16.00 výstav Nejsvětější svátosti k soukromé adoraci, 17.45 požehnání a mše svatá. 

 

P. Václav opět navštíví tábory našich oddílů. Tábor dívčího oddílu Arachné 9. července a tábor skautů Jelenů o víkendu 15. a 16. července. Pokud by někdo z rodičů chtěl něco doručit dětem, ať to, prosíme, zanechá označené v sakristii.

 

Za necelé dva měsíce začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci. 

Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve. 

Obracíme se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili. 

Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha