Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: slavnost sv. Benedikta, opata, zakladatele řádu.

Čtvrtek: slavnost sv. Markéty, panny a mučednice, patronky baziliky. 

Sobota: památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve.

Dnes odpoledne jede P. Václav na letní tábor našeho dívčího oddílu Arachné, kdo by chtěl něco dětem poslat, je to možné ještě přinést na fortnu kláštera. Stejně tak příští neděli jede P. Václav na tábor za skauty. Podrobnější údaje na našich webových stránkách. 

Středa 19. července 2017: večer v bazilice varhanní koncert v rámci mezinárodního hudebního festivalu Bach For All, podrobnosti na plakátech a letácích. 

Na slavnost sv. Cyrila a Metoděje v dopoledních hodinách zemřel kard. Joachim Meisner, emeritní arcibiskup Kolína nad Rýnem. Vzpomínáme na něj zvláště v modlitbě, protože neúnavně pomáhal církvi v naší zemi v období komunistického režimu a vždy se cítil být s námi spřízněn. Naši republiku měl velmi rád a často ji navštěvoval (naposledy pohřeb kardinála Vlka, Svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi 2016, kde pronesl homilii). Několikrát jsme kard. Meisnera směli přivítat i v našem klášteře, dokonce i jako hostitelé jeho inkognito dovolené. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha