Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V pátek 21. července 2017 v 19.00 poděkujeme mší svatou za letošní táboření skautů a Arachné. Poprosíme zároveň o požehnání pro naše mladé na letní cestu do Slovinska.