Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Milí farníci i všichni, kteří se vydáváte v těchto dnech na cesty, ať vám Bůh žehná a chrání vás, ať je průvodcem na vaší cestě, abyste bezpečně dosáhli cíle své cesty, na přímluvu Panny Marie, sv. Kryštofa, patrona pocestných a sv. Zdislavy, patronky rodin.

Každá lidská cesta má být cestou, po níž kráčí Bůh. Ať tedy na našich cestách nikdy nejsme sami, ať je z nás zřejmé, že s námi putuje Pán. Ať ho také na svých cestách vždy vyhledáváme i jeho společenství (zvláště v jeho den – neděli).

Každá lidská cesta má být obrazem našeho putování do věčnosti – jednou, až nás Pán zavolá. „Zaradoval jsem se, když mi řekli: Do domu Hospodinova půjdeme!” (Žalm  122). Ať jsou naše letní a prázdninové cesty občerstvením a povzbuzením k pevnější víře, že vše je v rukou Božích a každá cesta má svůj smysl. Proto pak bude i radostnější návrat domů. Přeji vám, abyste se vraceli ne unavení, ale radostní. Pak letní prázdninové cestování přineslo své plody…

P. Václav

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha