Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Děkujeme všem, kteří organizovali Noc kostelů v naší farnosti, poděkování všem dobrovolníkům. Naši baziliku navštívilo 723 lidí.

Dnes v 15.00 ve Vojtěšce se koná Farní setkání nad tématem 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Setkání vede br. Martin.

Dnes večer v 19.30 se koná v bazilice koncert, který pořádá velvyslanectví Bosny a Hercegoviny. Koncert se nazývá Pontanima – Sarajevský pěvecký sbor staví duchovní mosty. Koncert podporuje smíření mezi evropskými národy a mezináboženský dialog.

Úterý: památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve. V 19.00 se koná v Tereziánském sále koncert z cyklu Břevnovská nocturna, vystoupí Klárovo kvarteto a hosté.

Středa: V 19.30 se koná v bazilice koncert z cyklu Břevnovská hudební setkání, účinkuje Český komorní orchestr.

Čtvrtek: slavnost Těla a Krve Páně, mše svaté v 7.00 a v 18.00. Večerní mše svatá bude spojena s adorací, k této adoraci mohou si děti přinést květy, které budou klást na oltář. Následuje agapé, na které si každý přinese vlastní občerstvení, nápoje budou zajištěny.

Neděle 25. června 2017: při mši svaté v 9.00 poděkování za uplynulý rok, s rozšířeným farním setkáním po mši svaté, které se tentokráte za dobrého počasí bude konat za Vojtěškou formou pikniku. Občerstvení z vlastních zásob, nápoje budou zajištěny. Je připravený program pro děti.

 

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti