Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Po celý měsíc květen se obracíme k Panně Marii v modlitbě litanií vždy v úterý, čtvrtek a sobotu.

Pondělí: památka sv. Bonifáce, patrona našeho kláštera.

Úterý: svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka.

Sobota: památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze.

Neděle: při mši sv. v 9.00 svátost biřmování bude udílet Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský. Doprovázejme našem biřmovance modlitbou.

Úterý 23. května 2017: v 19.00 v Tereziánském sále se koná další z koncertů cyklu Břevnovská nocturna. 

Čtvrtek 25. května 2017: slavnost Nanebevstoupení Páně, začíná Svatodušní novéna, v rámci této novény se od 20.00 v bazilice koná modlitba v duchu komunity v Taizé. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha