Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Po celý měsíc květen se obracíme k Panně Marii v modlitbě litanií vždy v úterý, čtvrtek a sobotu.

Úterý: v 19.00 v Tereziánském sále se koná další z koncertů cyklu Břevnovská nocturna. 

Čtvrtek: slavnost Nanebevstoupení Páně, mše sv. v 7.00 a v 18.00, začíná Svatodušní novéna, v rámci této novény se od 20.00 v bazilice koná modlitba v duchu komunity v Taizé. 

Pátek: památka sv. Filipa Neriho, kněze.

Sobota: památka sv. Augustina z Canterbury, biskupa. 

Neděle: Den modliteb za sdělovací prostředky.