Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Pia X., papeže.

Úterý: památka Panny Marie Královny.

Čtvrtek: svátek sv. Bartoloměje, apoštola. 

Den výročí úmrtí arciopata Anastáze Opaska, mše svatá v 7.00.

 Pátek: památka sv. Benedikta a druhů.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha