Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Augustina, biskupa.

Úterý: památka Umučení sv. Jana Křtitele.

Pátek: první v měsíci, od 16.00 možnost soukromé adorace, 17.45 požehnání a mše svatá. 

Blíží se začátek školního roku, prosíme, abyste odevzdávali přihlášky na výuku náboženství dětí buď do sakristie nebo mailem a to do 6. září. Kontakty a informace jsou na webových stránkách. 

Neděle 10. září 2017: při mši sv. v 9.00 rozdávání knížek pro děti s první památkou na mši svatou – motivační nálepkou. Knížku dostávají děti, které s rodiči pravidelně navštěvují nedělní bohoslužby v Břevnově. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha