Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Augustina, biskupa.

Úterý: památka Umučení sv. Jana Křtitele.

Pátek: první v měsíci, od 16.00 možnost soukromé adorace, 17.45 požehnání a mše svatá.

Blíží se začátek školního roku, prosíme, abyste odevzdávali přihlášky na výuku náboženství dětí buď do sakristie nebo mailem a to do 6. září. Kontakty a informace jsou na webových stránkách.

Neděle 10. září 2017: při mši sv. v 9.00 rozdávání knížek pro děti s první památkou na mši svatou – motivační nálepkou. Knížku dostávají děti, které s rodiči pravidelně navštěvují nedělní bohoslužby v Břevnově. 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti