Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Letos si připomínáme 25 let od smrti kardinála Františka Tomáška, pražského arcibiskupa, pastýře, který převedl naši církev přes práh svobody v naší zemi. Kardinál Tomášek je důležitou postavou dějin naší církve konce 20. století. Vyhlásil Desetiletí duchovní obnovy národa jako přípravu na 1000 let od smrti sv. Vojtěcha. Právě ve spojitosti se sv. Vojtěchem jsme těchto deset let obnovy hluboce prožívali v naší farnosti.

Je vhodné v den výročí úmrtí 4. srpna 2017 si kardinála Tomáška připomenout, také účastí na mši svaté v katedrále v 18.00. Celou zprávu si můžete přečíst na stránkách arcibiskupství.