Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V předvečer památky sv. Dominika slavíme eucharistii za našeho arcibiskupa Dominika. Při dnešní večerní mši svaté užíváme mešní formulář „Za biskupa.“ V předvečer jmenin našeho arcibiskupa Dominika myslíme v modlitbě na našeho pastýře, kterému jsme svěřeni, je nástupcem apoštolů. Prosíme za jeho apoštolskou službu naší diecézi, za dar zdraví, za vše, co pro své poslání  dnes potřebuje. Služba pražského arcibiskupa není „jen“ péčí o diecézi, ale také svým způsobem povinností zastupovat celou církev v našem státě před veřejností, komunikovat se státní zprávou atp. Prosme o sílu a dary Ducha svatého pro tento nelehký a mnohdy nevděčný úkol. Jak sám otec arcibiskup říká, být pražským arcibiskupem je těžší než být politickým vězněm…

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti