Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí-Úterý: v těchto dnech se do Břevnova sjíždí členové Slovanské benediktinské kongregace sv. Vojtěcha, aby společně hovořili o současnosti a budoucnosti našich klášterů. Prosíme o modlitby za toto setkání. Prosíme také, abyste v těchto dnech v klášteře vyřizovali jen to nejnutnější. 

Pátek: svátek Narození panny Marie. 

Neděle: při mši sv. v 9.00 rozdávání knížek pro děti s první památkou na mši svatou – motivační nálepkou. Knížku dostávají děti, které s rodiči pravidelně navštěvují nedělní bohoslužby v Břevnově. 

Blíží se začátek školního roku v naší farnosti, prosíme rodiče, aby odevzdávali přihlášky na výuku náboženství dětí buď do sakristie nebo mailem a to do 6. září. Kontakty a informace jsou na webových stránkách.

Středa 13. září 2017: mše svatá v 16.00 na zahájení školního roku. 

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha