Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Na konci měsíce září slavíme světce, muže moudrého s jasnou vizí života ve spravedlnosti, pokoře, dobrotě… Slavíme vládce, který vedl druhé spíše svým vlastním příkladem, než aby ovládal sobě svěřený lid. Jak moudře vládnout především nad sebou? Zářný příklad svatého Václava je odpovědí. Je možné devátý měsíc v roce vztáhnout i na každého z nás?

Moudrost září a nevadne, ochotně se dává spatřit těm, kdo ji milují, a najít těm, kdo ji hledají. (kniha Moudrosti 6, 12)