Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Středa 1. listopadu 2017: slavnost Všech svatých, v tento den máme společně slavit eucharistii, mše svaté v 7.00 a v 18.00.

Čtvrtek: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše svaté v 7.00, 16.00 a 18.00. Pobožnost za zemřelé na našem hřbitově začíná v 15.30 letos u hrobu církevního historika Mons. Jaroslava Polce, jehož hrob bude při této příležitosti požehnán. Hrob se nachází v horní části hřbitova vpravo od hlavních vchodu. 

Pátek: první m měsíci, v 16.00 možnost soukromé adorace, v 17.45 požehnání a mše svatá. 

Sobota: památka sv. Karla Boromejského, biskupa. 

Neděle: při mši svaté v 9.00 bude připravena katecheze pro děti. Po mši svaté nebude obvyklé farní kafe na faře, ale zveme na požehnání informačního centra a pohostinství v sýpce. Program je připravován i na odpoledne pro děti i dospělé. 

Zveme všechny, kteří by chtěli přijmout svátost křesťanské dospělosti. Příprava na svátost biřmování v naší farnosti začíná 9. listopadu 2017 v 19.00 na faře. 

O víkendu 10. – 12. listopadu 2017 se koná obvyklý podzimní Bazar oblečení, sportovních potřeb a hraček ve Vojtěšce.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha