Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Po mši svaté v 9.00 nebude obvyklé farní kafe na faře, ale zveme na požehnání informačního centra a pohostinství v sýpce. Program je připraven i na odpoledne pro děti i dospělé, více na našich informačních místech.

Úterý: v 19.00 v Tereziánském sále se koná koncert z cyklu Břevnovská nocturna, vystoupí Martinů trio.

Čtvrtek: svátek Posvěcení Lateránské baziliky.

Pátek: památka sv. Lva Velikého papeže a učitele církve.

Čtvrtek: v 19.00 na faře začíná příprava na svátost biřmování. Není třeba se předem hlásit, stačí osobně přijít ve čtvrtek večer.

Sobota: svátek sv. Martina, biskupa.  

Neděle: mše svatá v 9.00 bude zaměřena na děti.

O příštím víkendu 10.-12. listopadu 2017 se koná obvyklý podzimní Bazar oblečení, sportovních potřeb a hraček ve Vojtěšce. Příjem darovaných věcí: Pá 17.00-18.00, prodej So 9.00-11.00, Ne 8.30-11.30. Noste čisté věci v igelitových pytlích a taškách.

Pondělí 13. listopadu 2017: svátek sv. Anežky České. Den svatořečení Anežky Přemyslovny (12. listopadu 1989) se stal významných pro svobodu církve v naší vlasti, proto jsme zváni do katedrály na mši svatou v 18.00. Je to zároveň pouť pracovníků a dobrovolníku v oblasti charitní služby církve. V tento den nebude večerní mše svatá.