Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Po mši svaté v 9.00 nebude obvyklé farní kafe na faře, ale zveme na požehnání informačního centra a pohostinství v sýpce. Program je připraven i na odpoledne pro děti i dospělé, více na našich informačních místech.

Úterý: v 19.00 v Tereziánském sále se koná koncert z cyklu Břevnovská nocturna, vystoupí Martinů trio. 

Čtvrtek: svátek Posvěcení Lateránské baziliky.

Pátek: památka sv. Lva Velikého papeže a učitele církve.

Čtvrtek: v 19.00 na faře začíná příprava na svátost biřmování. Není třeba se předem hlásit, stačí osobně přijít ve čtvrtek večer. 

Sobota: svátek sv. Martina, biskupa. 

Neděle: mše svatá v 9.00 bude zaměřena na děti. 

O příštím víkendu 10. – 12. listopadu 2017 se koná obvyklý podzimní Bazar oblečení, sportovních potřeb a hraček ve Vojtěšce. Příjem darovaných věcí: Pá 17.00−18.00, prodej So 9.00−11.00, Ne 8.30−11.30. Noste čisté věci v igelitových pytlích a taškách. 

Pondělí 13. listopadu 2017: svátek sv. Anežky České. Den svatořečení Anežky Přemyslovny (12. listopadu 1989) se stal významných pro svobodu církve v naší vlasti, proto jsme zváni do katedrály na mši svatou v 18.00. Je to zároveň pouť pracovníků a dobrovolníku v oblasti charitní služby církve. V tento den nebude večerní mše svatá. 

 

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha