Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Tento čtvrtek 23. listopadu 2017 v 19.00 na faře se uskuteční další setkání těch, kteří mají zájem se připravit na svátost biřmování. Kdo má zájem, může se ještě přihlásit, respektive přímo se zúčastnit čtvrtečního setkání.