Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Začíná nový liturgický rok, nedělní cyklus čtení „B“

Dne 21. listopadu 2017 byl zvolen arciopatem dosavadní převor Prokop Siostrzonek, za nějaký čas po volbě se koná tzv. opatská benedikce – požehnání (k službě). Datum je stanoveno na 14. ledna 2018 v 10.00. Bližší informace k této mimořádné slavnosti budeme průběžně podávat. Dne 1. prosince 2017 byl otec arciopat jmenoval převorem kláštera P. Benedikta Kolaju, novicmistra a rektora kostela na Bílé Hoře. 

Středa: odpoledne v 16.00 v bazilice setkání se sv. Mikulášem pro rodiny s dětmi. Rodiče připraví neoznačené balíčky v hodnotě 80Kč pro každé dítě, které přivedou na setkání. Balíčky kladou do košů vzadu v kostele. Obsah balíčku má ukazovat na křesťanský smysl obdarování, tj. že dar Boží lásky nelze penězi vyvážit. Smysl těchto dárků je tedy symbolický, největší dar teprve očekáváme, narození Ježíše Krista. 

Ve stejný den ve 20.00 v bazilice se koná adventní modlitba Taizé za vedení našich vysokoškoláků. 

V pondělí 11. prosince 2017: v 17.30 v Tereziánském sále se koná benefiční adventní koncert na podporu nemocných cystickou fibrózou (vážná a nevyléčitelná choroba). Účinkují: Liběna a Ivan Séquardtovi – hoboje, Miho Fukuda a Ester Godovská – klavír, sbor Euphonia a další. 

Neděle 17. prosince 2017: v 15.00 na faře se koná setkání seniorů – Adventní setkání s novým arciopatem břevnovským Prokopem Siostrzonkem OSB.

Po celou dobu adventní zpíváme Staročeské roráty od pondělí do soboty při konventní mši svaté. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha