Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dne 21. listopadu 2017 byl zvolen arciopatem dosavadní převor Prokop Siostrzonek, za nějaký čas po volbě se koná tzv. opatská benedikce – požehnání (k službě). Datum je stanoveno na 14. ledna 2018 v 10.00. Bližší informace k této mimořádné slavnosti budeme průběžně podávat. Dne 1. prosince 2017 otec arciopat jmenoval převorem kláštera P. Benedikta Kolaju, novicmistra a rektora kostela na Bílé Hoře. 

Pondělí: v 17.30 v Tereziánském sále se koná benefiční adventní koncert na podporu nemocných cystickou fibrózou (vážná a nevyléčitelná choroba). 

Středa: památka sv. Lucie, panny a mučednice.

Čtvrtek: památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.

Sobota: nebude večerní mše svatá z důvodu konání koncertu souboru Hradišťan. 

Neděle: při mši svaté v 9.00 bude připravena katecheze pro děti. V 15.00 na faře se koná setkání seniorů – Adventní setkání s novým arciopatem břevnovským Prokopem Siostrzonkem OSB.

Neděle 17. prosince 2017: mše svatá v 9.00 zaměřena na děti. 

Od 17. prosince do 23. prosince budeme slavit u sv. Markéty večerní modlitbu církve – nešpory. V tomto období církev zvláště rozjímá tajemství 1. příchodu Ježíše Krista v antifonách k Magnificat, nazýváme je „Ó antifony,“ protože vyjadřují (v různých biblických obrazech) úžas nad velikostí Božího Syna. 17. prosince bude tato modlitba začínat v 19.00. Od pondělí do pátku včetně se nešpory modlíme místo večerní mše svaté. A 23. prosince bude tato modlitba opět v 19.00.

Po celou dobu adventní zpíváme Staročeské roráty od pondělí do soboty při konventní mši svaté. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha