Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Děkujeme všem, kteří se podíleli na průběhu a přípravách opatské benedikce minulou neděli.

Úterý: Po večerní mši svaté se koná úklid kostela.

Čtvrtek: svátek Obrácení sv. Pavla, končí týden modliteb za jednotu křesťanů.

Neděle: Mše svatá v 9.00 s katechezí pro děti.

Pátek 2. února 2018: svátek Uvedení Páně do chrámu. Mše svaté s žehnáním svící v 7.00 a v 18.00. Je to zároveň první pátek v měsíci, od 16.00 výstav Nejsvětěljší svátosti a adoraci, závěrečné požehnání bude tentokráte již v 17.30, abychom měli dostatek času na přípravu obřadu žehnání svící.